தாரா பலன்கள் தாரா பலன்கள் Download
தாரா பலன்கள்
தாரா பலன்கள்

தாரா பலன்கள்

1.1 for Android

தாரா பலன்கள்

0

Less than 1K installs

Update

2021-09-27

Size

6.3 MB

Developer

NITHRA APPS INDIA PRIVATE LIMITED

Grade

Rated 3+

Screenshots for Android

Android
தாரா பலன்கள்
       தாராபலன் என்பது

* தாரை, தாரா போன்ற சொற்கள் யாவும் சந்திரன் பயணம் மேற்கொண்டு இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரத்தை குறிக்கக்கூடியதாகும். சந்திரன் கோச்சார ரீதியாக தன்னுடைய பலாபலன்களை தாரை மூலமாக அவர் வழங்கிக் கொண்டே இருக்கின்றார்.

* பொதுவாக ஒருவர் பிறக்கும் பொழுது சந்திரன் எந்த நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்கின்றாரோ அந்த நட்சத்திரமே அவருடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் ஆகும். ஜென்ம நட்சத்திரம் என்பது எப்பொழுதும் மாறக்கூடியது அல்ல. இப்பிறவியில் ஜென்ம நட்சத்திரம் என்பது ஒன்றேயாகும்.

* ஆனால், மனோகாரகனான சந்திரன் தினம் தினம் வெவ்வேறு நட்சத்திரங்களில் பயணம் செய்துகொண்டே இருப்பார்.

* நமது வாழ்நாளில் முக்கியமான செயல்களை மேற்கொள்ளும்போது அந்த நாளில் அவரவர்களின் ஜென்ம நட்சத்திரத்திற்கு சந்திரன் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் நட்பா? சாதகமா? சேமமா? அல்லது வதையா? விபத்தா? என்பதை அறிந்து செயல்படுவதே தாராபலன் ஆகும்.

* ஒருவரின் ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் இருந்து அன்றைய தினத்தின் நட்சத்திரம் வரை எண்ணும் பொழுது வருகின்ற 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 உள்ள எண்களுக்கு பலன்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 9க்கு மேல் வந்தால் 9ஆல் வகுக்க வரும் மீதியை கொண்டு பலன்களை காண வேண்டும்.    
தாரா பலன்கள் 1.1 Update
2021-09-27
More
More Information
Price:
Free
ID:
Free
Version:
1.1
Size:
6.3 MB
Developer:
NITHRA APPS INDIA PRIVATE LIMITED
Update Date:
2021-09-27
Payment:
Free
You might also like
Top Week