איבערזעצער פֿון כינעזיש צו ייִדיש איבערזעצער פֿון כינעזיש צו ייִדיש Download
איבערזעצער פֿון כינעזיש צו ייִדיש
איבערזעצער פֿון כינעזיש צו ייִדיש

איבערזעצער פֿון כינעזיש צו ייִדיש

1.0.3 for Android

这是一个中意第绪文翻译APP

0

Less than 1K installs

Update

2020-11-23

Size

5.4 MB

Developer

Shogo Sato

Grade

Rated 3+

Screenshots for Android

Android
איבערזעצער פֿון כינעזיש צו ייִדיש
       内容提要
请在通讯环境、Wi-Fi环境良好的地方使用

.这是一个中意第绪文翻译APP
.同样的单字和句子,在不同网页翻译下皆有所不同,请选择翻译较恰当的来解读
.有朗读功能
·履历的保存
·对应着简体字和繁体字双方
·请与与旅行,海外的朋友的联络供学习,工作使用,。
·文本的一揽子消去
·文本的拷贝
.此翻译APP可以帮助正在学习中文和意第绪文的学习人员Support Page 
https://www.facebook.com/Translation.application.series/info    
איבערזעצער פֿון כינעזיש צו ייִדיש 1.0.3 Update
2020-11-23
new
More
More Information
Price:
Free
ID:
Free
Version:
1.0.3
Size:
5.4 MB
Developer:
Shogo Sato
Update Date:
2020-11-23
Payment:
Free
You might also like
Top Week